We're

No asshole policy:

Good Enough har ingen ambition att bli störst. Däremot vill vi bli bäst. Men inte till vilket pris som helst. På Good Enough är vi inte assholes mot varandra. Samma inställning utgår vi från att våra kunder och uppdragsgivare har. Allt vi är inblandade i ska vara schysst, rättvist och mänskligt. Vi tror att resultatet blir bättre då. Och så är det ju trevligare.

GOOD ENOUGH PROJECTS01

BEHIND THE SCENES02

GOOD ENOUGH PEOPLE03


AMAURY DE PORET

AMAURY DE PORET

CO-Founder

ERIKA HEIZINGER

ERIKA HEIZINGER

CO-Founder

Erika@ goodenoughmedia.se

+46 (0)76 238 11 11

CALLE SCHULMAN

CALLE SCHULMAN

CO-Founder

Calle@ goodenoughmedia.se
SOFIA LARSSON

KLAS HENRIKSSON

Partner & Business Manager

klas.henriksson@ goodenoughmedia.se

+46 (0) 73 987 26 63

SOFIA LARSSON

PER ASKERGREN

Fotograf

SOFIA LARSSON

DAVID JANSSON

Fotograf

CONTACT04

Fill out the form and we´ll get back to you.